Đế Lịch để bàn DL 02

Kích thước:

16 x 21 cm, 16 x 24 cm

Chất liệu:

Giấy C nhuộm cán màng 1 mặt

Màu sắc:

Xanh

Gia công:

Chưa đục lỗ, Carton bồi 3 lớp

Đặt hàng với..

Giá: 300,000 200,000

Danh mục: