Đế Lịch để bàn DL 01

Kích thước:

16 x 24 cm

Chất liệu:

Giấy C nhuộm cán màng 1 mặt

Màu sắc:

Đỏ

Gia công:

Chưa đục lỗ, Carton bồi 3 lớp

Đặt hàng với..

Giá:

Danh mục: